Provádění staveb, jejich změny a odstraňování

Provádíme výstavbu, modernizace, opravy a rekonstrukce staveb, především rodinných domů a bytových domů. Realizujeme montáže zdravotechnických instalací (ZTI) z materiálů měď, nerez, ocel, plast dle nových platných vyhlášek (např. bezdotykové sanitární zařízení). V rámci montáží se specializujeme na

 • Voda - Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, montáž nových rozvodů vody a kanalizace GO ležatých rozvodů SRT (sekundární rozvody tepla) - TUV (teplá užitková voda) a GO zdravotechnických instalací ve všech typech domů a bytových jádrech, vč. HSV (hlavní stavební výroba). Instalace měřičů teplé a studené vody dle zákona č. 505 Metrologie.
 • Topení - Veškeré opravy a montáže rozvodů ÚT pro rodinné domy. Provádíme poradenskou službu ohledně technologií materiálů pro zvolené vytápění (hlavně na měď). Vypracujeme projekt, cenovou kalkulaci nebo vypracujeme cenovou kalkulaci na Vámi dodaný projekt a dohodneme způsob financování ÚT (ústředního vytápění) vč. předávacích stanic hrubé a jemné regulace ÚT a TUV. Instalace měřičů tepla dle zákona č. 505. 24 hodinový servis pro námi dodanou technologii (plynových kotlů BUDERUS a DAKON). Provádíme montáže ÚT z materiálu měd, nerez, ocel, plast. včetně podlahového vytápění CUPROTHERM®. Realizujeme montáže tepelných čerpadel, solárních zařízení, kondenzačních kotlů atp.
 • Plyn - Nízkotlaké, středotlaké a propanbutanové rozvody (měď, ocel), rozvody technických plynů (nerez, měd, ocel). Domovní rozvody plynu vč. kotelen bez omezení výkonu, vyvíječů, generátorů, kogenerace atd. Garantujeme servis na dodanou technologii. Provádíme revize plynoinstalace spotřebičů.

Kompletní projekce

V rámci projekční činnosti nabízíme:

 • Projekt domovního plynovodu dle ČSN EN 1775
 • Nutné zaměření pro projektovou dokumentaci
 • Výpočet ztrát dle ČNS 060210
 • Návrh kotle a umístění v objektu
 • Návrh propojení na stávající rozvod ÚT
 • Návrh ohřevu TUV
 • Kompletní zajištění projektové dokumentace

Revize STL plynu, dále přípojky NTL a domovní rozvody plynu

Provádíme revize vyhrazených plynových zařízení a provozovaných tlakových zařízení. Dále pak montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu zařízení pro rozvod plynů skupiny F a G.

Skupina F - rozvod plynů:

 • Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí, materiál ocel, měď a nerezové vlnovcové potrubí.
 • Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí, materiál ocel, měď a nerezové vlnovcové potrubí.
 • NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn, materiál ocel, měď a nerezové vlnovcové potrubí.
 • Rozvody technických plynů (např. mediciální plyny, kyslík, acetylén atp.)


Skupina G - spotřeba plynu spalováním:

 • Spotřebiče s výkonem pod 50kW na plynná paliva
 • Kotle s výkonem 50kW a více na plynná paliva.

Odborné prohlídky kotelen a kontroly kotelen

Naše společnost je v případě zájmu a potřeby zákazníka schopna zajistit zaškolení obsluhy kotlů, kotelen a TNS (např. základní školení topičů teplovodních kotlů, palivo plyn dle vyhl. č. 91/93 Sb., základní školení obsluhovatelů TNS (exp. nádoby, vzdušník) dle ČSN 69 0012, příloha čl. 6, základní školení obsluhovatelů plynového zařízení (rozvod plynu, spotřeba plynu spalováním) dle vyhl. č. 21/79 Sb., ČSN 38 6405 a základní školení obsluhovatelů plynových kotlů (do jmen. tepl výkonu 50 kW) dle vyhl. č. 91/93 Sb., § 14, odst. 6)

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Jsme certifikováni pro skupiny:
NA a NB: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
PK4, 4.tř.: Parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8t/h (včetně)
HK4, 4.tř.: Horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

Protipožární ochrana

V rámci zakázek prováděných naší společností nabízíme dodávku a montáž pasivní protipožární ochrany zn. Dunamenti, zn. Promat a zn. Rockwool týkající se protipožárního ošetření potrubních rozvodů (vodovodní, kanalizační, plynové, ústřední topení, VZT, klimatizace atp.) a tepelné izolace potrubních rozvodů VZT.