Poradenství pro zákazníky

 • Upřesnění navrhovaného projektu
 • Seznámení s výhodami a nevýhodami navrhované technologie
 • Vyčíslení úspor navržené technologie
 • Zaškolení montážníků pro navrženou technologii ve všech profesích pro vodo-topo-plyn (měkké pájení, lisování voda nebo plyn) formou přednášky a praktické ukázky, popřípadě vyslání pracovníka do školícího střediska mateřského závodu firmy WIELAND® v SRN.
 • Provádíme zaškolení montážníků pro podlahové vytápění systém Cuprotherm (měd)
 • Vydáváme osvědčení k montáži výše uváděných technologií (měkké pájení a lisování pro účel voda nebo plyn)
 • Zajištujeme poradenství popřípadě dozor při stavbě všech typů rozvodů v Cu (ZTI, UT, plyn a podlahové vytápění)
 • Poradenství pro projektanty a techniky zabývajícími se Cu systémem s dodáním podkladů pro montáž a projektování rozvodů v mědi.

 Ekologický program - měď
Certifikát ISO 9001 a ISO 14001

 • Měděný instalační systém s protikorozní ochrannou vrstvou je naprosto zdravotně nezávadný pro použití k rozvodům pitné vody Sanco DIN 1057 (atest Hlavního hygienika ČR to plně potvrzuje).
 • Nesetkáte se zde se zdraví škodlivou pneumophilou legionelou, či jinými škodlivými bakteriemi, protože měď je "baktericidní" - likviduje již v počátku celé kmeny škodlivých bakterií, obsažených v pitné vodě.
 • Živná půda pro existenci těchto bakterií je vytvořena v dnes běžně používaných instalačních materiálech (pozink, plasty - všech druhů). Nedávné tragické případy po napadení výše uvedenou bakterií toto jenom potvrzují.
 • V pokrokovém světě se dnes běžně používá Cu - Instalační systém pro 70 i více % všech druhů instalačních rozvodů, v Anglii dokonce až 90 %.
 • V ČR se začíná přiklánět čím dál více investorů k tomuto Cu systému, protože životnost je neomezená a cenově je téměř každému dostupný. Existují v regionu Ostravy stavby, kde je měď téměř 100 let a trubní systém je stále funkční.

Myslete na své zdraví a zdraví svých blízkých!

 Poradenství, montáž, školení a servis

Poradenství pro Cu instalační systém
v rozsahu:
I - Konzultace s investory
II - Zaškolení montérů včetně vydání osvědčení pro pájení a press systém
III. - Konzultace s techniky a projektanty
IV. - Přepočty rozvodů v plastu a oceli na měd pro vodu, plyn, topení a podlahové vytápění
V. - Revize STL plynu, dále přípojky NTL a domovní rozvody plynu
VI. - Spouštění kotlů, záruční a pozáruční servis zn. Buderus, servis kotlů Dakon, Therm a Junkers